Κρουστικός Υπέρηχος Physio Quality

Κρουστικός Υπέρηχος

Ο κρουστικός υπέρηχος είναι η χρήση εφαρμογής ενέργειας, όπου μεταφέρεται μέσω
κρουστικών κυμάτων στο σημείο της θεραπείας, όπου μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια
η οποία φτάνει σε βάθος και διεγείρει την αποκατάσταση εκεί όπου είναι ατελής ή αργή
και σε χρόνιες παθήσεις όπου έχει σταματήσει η εν λόγω διαδικασία και την ξανά
ενεργοποιούμε.
Ο κρουστικός υπέρηχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληθώρα μυοσκελετικών παθήσεων,
οι πιο διαδεδομένες όπου και οι μελέτες δείχνουν την μεγάλη συμβολή τους εί ναι η εξής:

-Τροχαντηρίτιδα
-Επικονδυλίτιδα
-Πελματιαία απονευρωσίτιδα
-Ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου
-Σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου
-Μυϊκούς σπασμούς
-Τενοντίτιδες

Επικοινωνήστε μαζί μας

πληροφοριεσ

+30 210 6030118
Γεωργανάς Κ. +30 6932316399
Δαρρά Χ. +30 6938832431
physioquality.gr@gmail.com

διευθυνση

Λ. Μαραθώνος 91, Παλλήνη, Αττικής ΤΚ. 15351

Επικοινωνία