Με Φυσικά μέσα Physio Quality

Φυσικά Μέσα

Είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό ρεύμα
κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο εκάστοτε φυσικοθεραπευτή για
θεραπευτικούς σκοπούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

πληροφοριεσ

+30 210 6030118
Γεωργανάς Κ. +30 6932316399
Δαρρά Χ. +30 6938832431
physioquality.gr@gmail.com

διευθυνση

Λ. Μαραθώνος 91, Παλλήνη, Αττικής ΤΚ. 15351

Επικοινωνία