Μυοπεριτονιακός πόνος είναι ο πόνος οπού προκαλείται από τον μυϊκό ιστό και την περιτονία, η περιτονία θα πρέπει να θεωρείται σαν ένας ιστός ξεχωριστός και όχι απλά ένας συνδετικός ιστός, είναι μια μεμβράνη όπου στην ουσία αλληλεπιδρά με τους μύες όπου ο ίδιος καλύπτει, συγκρατεί τους μυς παρέχει προστασία και κίνηση στους μυς άρα παίζει μεγάλο ρόλο στην σωστή λειτουργία του μυός και στην διαδικασία επούλωσης.

Ο μυοπεριτονιακος πόνος ή διαφορετικά trigger points είναι στην ουσία είναι ευαίσθητες νευρικές απολήξεις οπού έχουν δημιουργήσει μυϊκό σπασμό στο σημείο όπου όταν θα πιεστούν μηχανικά θα έχουν αναφερόμενο πόνο σε άλλο σημείο από το σημείο πυροδότησης, είναι ψηλαφητά και έχουν σαν αίσθηση μυϊκού εξογκώματος σχεδόν κυκλικού όπου αποτελείται από μυϊκές ίνες οπού βρίσκονται σε μυϊκό σπασμό    διαχωρίζεται σε:

-Λανθάνον, Ένα λανθάνον σημείο πυροδότησης δεν προκαλεί πόνο σε κατάσταση ηρεμίας,  μπορεί όμως να ψηλαφηθεί και μπορεί να νιώσει πόνο μόνο κατά  την πίεση  και πάνω από αυτό, μπορεί να έχει δημιουργήσει όμως μυϊκή αδυναμία και μείωση της ελαστικότητας.

-Ενεργό, Ένα ενεργό σημείο πυροδότησης προκαλεί πόνο σε ηρεμία. Είναι ευερέθιστο στην ψηλάφηση με πόνο μακριά από το σημείο πυροδότησης που είναι παρόμοιο με το σύμπτωμα του ασθενούς.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο φυσικοθεραπευτής διαθέτει πολλές εφαρμογές ή τεχνικές για να καταφέρει τους στόχους και τα αποτελέσματα όπου χρειάζεται στην κάθε περίπτωση, από αυτά θα πρέπει να επιλέξει ποια θα χρησιμοποιήσει, στο trigger point χρειάζεται επιγραμματικά:

-Χαλάρωση του μυός.

-Μείωση του πόνου.

-Ενδυνάμωση του μυός όπου βρίσκεται το trigger point.

-Βελτίωση της ελαστικότητας του μυός.

-Εύρεση της αιτίας όπου προκλήθηκε και διόρθωση αυτού.

 Physio Quality. Προσφέρει σύγχρονους μεθόδους και εφαρμογές φυσικοθεραπείας στην Παλλήνη. Καλέστε μας για πληροφορίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106030118.