Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι μια παθολογική κατάσταση του μεσοσπονδυλίου
δίσκου κατά την οποία αλλάζει η μορφή της και χάνει την ιδιότητα της και την λειτουργία
του.
Ο δίσκος αποτελείται από τον κεντρικό πυρήνα και ινώδη δακτύλιο, ο ινώδης δακτύλιος
αποτελείται από τρεις ζώνες για να συγκρατεί το ενδοδισκικό υλικό και τον πυρήνα εντός
τοιχωμάτων.
Λειτουργία του δίσκου:

 • Ο δίσκος προσδίδει κίνηση μεταξύ των σπόνδυλων
 • Μεταφέρει το βάρος από τον έναν στον άλλον σπόνδυλο ισομοιράζοντας μέσω του
  πυρήνα τα μεγάλα φορτία.
 • Μεταφέρει ευγενικά το βάρος ώστε να μην γίνει κάποιος τραυματισμός, απορροφά
  τους κραδασμούς.

Στάδια κήλης:

 • Προβολή: Μικρή προβολή αλλά ο δίσκος είναι λειτουργικός και ακέραιος.
 • Πρόπτωση: Ακέραιος αλλά όχι λειτουργικός, λίγο πιο μεγάλη προβολή.
 • Ρήξη: Μεγάλη προβολή, έχει διαρρηχτεί ο ινώδης δακτύλιος αλλά ακόμα έχει
  επαφή με τον δίσκο.
 • Αποκοπή: Το ενδοδισκικό υλικό έχει αποκοπεί και έχει φύγει εντελώς από τον
  δίσκο.

Από τον νωτιαίο μυελό και από κάθε σπόνδυλο διαμέσου του τρήματος εξέρχονται κάποια
νευράκια όπου ονομάζονται ρίζες, αυτές είναι υπεύθυνες για το κινητικό και αισθητικό
αποτέλεσμα. Η κάθε ρίζα καταλήγει να νερώνει κάποιους μύες ή μυ όπου δίνει κίνηση και
ένα άλλο του κομμάτι καταλήγει στο δέρμα όπου είναι υπεύθυνο για εκείνη την περιοχή
και την αίσθηση του. Κατά την πίεση αυτό όπου επηρεάζετε πρώτα είναι η αισθητικότητα.
Όταν η κήλη θα πιέσει το νεύρο:
Όταν ένας δίσκος στραγγαλίσει ένα νεύρο από τον Ο1 έως τον Ι5 μπορεί να επηρεάσει τόσο
το αισθητικό κομμάτι όσο και το κινητικό. Αισθητικά, στη περιοχή όπου το νεύρο όπου έχει
δεχτεί την πίεση είναι υπεύθυνο της αισθητικότητας μπορεί να παρουσιάσει παραισθησίες,
πόνο, υπαισθησίες, αντίστοιχα κινητικά θα επηρεάσει την κινητικότητα στους μύες όπου
νερώνει.